Museum+ 1
 
Státní příspěvková organizace Ministerstva kultury MUSEum+, byla založena k datu 8.4.2021 na základě Memoranda o spolupráci, uzavřeného mezi Ministerstvem kultury a Moravskoslezským krajem, Městem Ostravou, Dolní oblastí Vítkovice z.s. a Vítkovicemi a.s.

Museum+ 2
 
MUSEum+ plní funkci muzea podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Muzea prošla v posledních desetiletích zásadní proměnou. Jsou dnes místy, v nichž lidé rádi tráví svůj volný čas s rodinou, partnery či přáteli, místa, která nabízí radost z poznávání a setkávání. Zásadním prvkem identity každého muzea je jeho budova.

Museum+ 3
 
Cílem je vybudování inovativního muzea nového typu, sídlícího v revitalizované národní kulturní památce, vysokých pecích 4 a 6 v Dolní oblasti Vítkovice, využívající moderní technologie a postupy a prezentující aktuální témata orientovaná na globální megatrendy.

Museum+ 4
 
Obě vysoké pece jsou součástí areálu národní kulturní památky „Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren“ v Ostravě – Vítkovicích, v části nazývané Dolní oblast, kde od 30. let19. století až do roku 1998 probíhala těžba uhlí a výroba železa. Nyní se jedná o areál, který byl zařazen Evropskou komisí mezi vzorové projekty revitalizace industriálních areálů.

Museum+ 5
 
Připravovaný projekt revitalizace vysokých pecí a vzniku inovativního muzea naplňuje zaměření Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), RIS3 MSK (pilíř Podnikavější a inovativnější kraj) i „Zelenou dohodu pro Evropu“ a přispívá k restrukturalizaci ekonomiky ČR směrem k ekonomice založené na inovacích, znalostech a kreativitě.