Poslání muzea

MUSEum+. Industriální muzeum v Ostravě

MUSEum+ je národní muzejní instituce, která uchovává, prezentuje a interpretuje industriální dědictví. Zaměřuje se na oblast Moravskoslezského kraje, který chce jako výjimečný příklad průmyslové éry ukázat v evropských a globálních souvislostech.

Sídlem muzea budou vysoké pece 4 a 6 Vítkovických železáren, které se promění v muzeum podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Expozice MUSEa+ se zaměří na uhlí jako zdroj energie, výrobu železa a oceli a jejich vliv na podobu civilizace, proměny lidské práce v minulosti, současnosti i budoucnosti a vliv průmyslu na životní prostředí. MUSEum+ již nyní vytváří svou sbírku a podílí se na mezinárodních výzkumných projektech.

Milníky projektu

Říjen 2019
 
uzavření memoranda o revitalizaci národní kulturní památky a vzniku s.p.o. MUSEum+ mezi MK ČR, Moravskoslezským krajem,  městem Ostravou a Dolní oblastí Vítkovice, z.s.

Červenec 2023
 
změna zřizovací listiny MUSEa+

Září 2023

uzavření smlouvy na provedení studie využití vysokých pecí č. 4 a 6 pro účel MUSEum+ s architektonickou kanceláří Josefa Pleskota

Listopad 2023  

memorandum mezi MUSEum+ a Vítkovice a.s. o vůli úplatného převodu vysokých pecí č. 4 a 6 z Vítkovice a.s. na stát s právem hospodaření MUSEum+

Prosinec 2023

podána žádost do Operačního programu spravedlivá transformace s aktualizovanou studií proveditelnosti

Na čem pracujeme

Dokončování studie využití vysokých pecí č. 4 a 6 pro účely MUSEum+ s termínem únor 2024

Jsme spoluřešiteli mezinárodního výzkumného projektu Horizon Europe The second life of modern period architecture: Resilient and adaptive renovation towards net-zero carbon heritage buildings (SINCERE)

V rámci programu Erasmus+ se síťujeme s industriálními muzei v Evropě

Vytváříme sbírku orální historie s pamětníky z Vítkovických železáren

Every customer receives:
1hr personalised design consultation
5 custom 3D room visualisations
Unlimited iterations as standard
View projects

Projekty

Erasmus+

Na základě podpory z projektu Erasmus+ budou zaměstnanci MUSEa+ vysláni na zahraniční vzdělávací cesty, kde se mohou inspirovat příklady dobré praxe z jiných evropských průmyslových muzeí.

Doba trvání projektu: 9/2023–2/2025
Číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA122-ADU-000146101

Zprávy z cest lze prohlédnout zde:
1. Zpráva z cesty do Industriemuseum Chemnitz
2. Zpráva z cesty do Futurium Berlin

Horizon Europe

Naší inspirací jsou muzea jako Ars Electronica Center v Linci, berlínské Futurium, Museum of Tomorrow v Rio de Janeiru či areál Zollverein v Essen.

MUSEum+ participuje na mezinárodním projektu: SINCERE. The second life of modern period architecture: Resilient and adaptive renovation towards net-zero carbon heritage buildings.

Cílem tohoto výzkumného projektu je vývoj nových nízkouhlíkových omítek pro zpevnění konstrukcí a tepelnou modernizaci historických budov z 20. století.

Doba trvání projektu: 10/2023–10/2026
Číslo grantu: HORIZON-CL5-2022-D4-02

Every customer receives:
1hr personalised design consultation
5 custom 3D room visualisations
Unlimited iterations as standard
View projects

MUSEum+ will be amuseum reflecting and documenting the changing world. It will be museum ofcreativity, contacts, and inspiration.

Dolní Vítkovice

A few pictures from the location of the future museum +

View more

Partneři