Jsme nové muzeum.

Nejen rokem vzniku, ale také ideově – děláme muzeum jinak. Experimentujeme, klademe otázky sobě i návštěvníkům, vytváříme živý prostor.

Chceme ukazovat a zpřehledňovat svět, ve kterém žijeme, se všemi jeho výzvami a proměnami.

Nejsme muzeum jen pro minulost, ale hlavně pro současnost a budoucnost. Naším sídlem budou bývalé vysoké pece 4 a 6 v Ostravě-Vítkovicích, které probudíme k novému životu.

Modernizace průmyslu, migrace za prací, nástup digitálních technologií, čím dál užší propojení se světem či klimatická krize – to vše proměnilo, jak vyrábíme, spotřebováváme, komunikujeme, cestujeme, přemýšlíme, žijeme. V Ostravě, v Česku, v Evropě, na celém světě. Ostrava je toho mimořádným příkladem: městečko proměněné „přes noc“ v průmyslovou metropoli, cíl migrace a tavící kotel, město uhlí a oceli, dřiny i kultury, město zkoumající, kudy v 21. století dál. Právě v bývalých vysokých pecích chceme ukazovat kladné i stinné stránky změn a spolu s návštěvníky promýšlet, jak může vypadat naše budoucnost.

Co je muzeum současnosti
a budoucnosti?

Náš svět se změnil a dál se mění. Industrializace, migrace za prací, nástup digitálních technologií, čím dál užší propojení se světem či klimatická krize – to vše ovlivnilo, jak vyrábíme, spotřebováváme, komunikujeme, cestujeme, přemýšlíme, žijeme. V Ostravě, v Česku, v Evropě, na celém světě.

Ostrava je toho mimořádným příkladem. Městečko proměněné „přes noc“ v průmyslovou metropoli, cíl migrace a tavící kotel, město uhlí a oceli, dřiny i kultury, město zkoumající, kudy v 21. století dál. Právě v bývalých vysokých pecích chceme ukazovat kladné i stinné stránky změn a spolu s návštěvníky promýšlet, jak může vypadat naše budoucnost.

MUSEum+ bude místem  expozic a výstav, vědecké a sbírkotvorné činnosti, místem edukace, participace a kreativity, fórem otevřeným různorodým názorům, přáním, nadějím i obavám. Součástí muzea budou kreativní dílny a inkubátory přístupné profesionálům a široké veřejnosti.

MUSEum+ bude zvát české i světové kurátory k tvorbě muzejních projektů a stane se místem muzejní reflexe a odborného vzdělávání. MUSEum+ je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Záchrana a proměna vysokých pecí je součástí revitalizace strukturálně postiženého regionu.

Naší inspirací jsou muzea jako Ars Electronica Center v Linci, berlínské Futurium, Museum of Tomorrow v Rio de Janeiru či areál Zollverein v Essen.

Every customer receives:
1hr personalised design consultation
5 custom 3D room visualisations
Unlimited iterations as standard
View projects

Galerie

Milníky projektu

Říjen 2019
 
uzavření memoranda o revitalizaci národní kulturní památky a vzniku s.p.o. MUSEum+ mezi MK ČR, Moravskoslezským krajem,  městem Ostravou a Dolní oblastí Vítkovice, z.s.

Březen 2020
 
dokončení ideové studie k záměru MUSEum+ včetně expertní oponentury

8. 4. 2021  

založení státní příspěvkové organizace ministerstva kultury MUSEum+ (zřizovací listina)

Červen 2021  

zařazení mezi strategické projekty programu Spravedlivá transformace

Listopadu 2021

pracujeme na architektonické studii a připravujeme studii proveditelnosti

Duben 2022

připravena architektonická studie

Prosinec 2022

dokončena plná studie proveditelnosti

Na čem pracujeme

Díky programu Spravedlivá transformace chceme do roku 2027 revitalizovat vysoké pece a dát jim novou budoucnost. V projektové přípravě jsme ve fázi před podáním žádosti do programu OPST.

Dokončili jsme 3D skenování vysokých pecí 4 a 6 a odlévací haly mezi nimi. Výsledkem bude 3D informační model budovy (BIM).

Zapojili jsme se do tří mezinárodních konsorcií s žádostí o podporu ve výzkumném projektu Horizon Europe (Pilgrim, xR4ART a SINCERE).

Připravujeme a realizujeme koncepci muzea – jeho expozic, sbírkotvorné činnosti, edukačních programů a kreativní laboratoře. Koncepci představíme veřejnosti a uspořádáme o ní veřejné debaty.

Zapojili jsme se do programu Colours of Ostrava v červenci 2022 debatou, na kterou jsme pozvali ředitele předních evropských muzeí.

Zúčastnili jsme se 26. generální konference ICOM v Praze v srpnu 2022.

Uspořádali jsme výtavu "V těch trubkách to není..."
k 20. výročí prohlášení Dolních Vítkovic národní kulturní památkou.

Jsme součástí výzkumného projektu a komunity pro sdílení zkušeností „Future Museum“.

Every customer receives:
1hr personalised design consultation
5 custom 3D room visualisations
Unlimited iterations as standard
View projects

MUSEum+ will be amuseum reflecting and documenting the changing world. It will be museum ofcreativity, contacts, and inspiration.

Dolní Vítkovice

A few pictures from the location of the future museum +

View more

Partneři